Alt du trenger å vite om AdBlue
  • Svenska
  • Suomi

AdBlue® on nestemäinen lisäaine, jota käytetään typpioksidipäästöjen (Nox) vähentämiseen dieselajoneuvoissa, joissa on selektiivinen katalyyttinen pelkistysjärjestelmä (SCR). AdBlue®-liuosta käytetään dieselkäyttöisissä ajoneuvoissa ympäri maailmaa. SCR-katalysaattori pelkistää typen oksidit AdBlue®-liuoksen avulla vedeksi ja typeksi, mikä vähentää typpioksidipäästöjä jopa 80 prosenttia.

AdBlue® on 32,5-prosenttisesti teknisesti puhdistettua ureaa ja 67,5-prosenttisesti demineralisoitua vettä. Sitä ei ole luokiteltu vaaralliseksi CLP-asetuksen mukaan. Neste on väritöntä, mutta AdBlue® voi aiheuttaa kuitenkin värjäytymiä vaatteisiin, autojen verhoiluun tai maalipintaan. Siksi  Kemetyl on kehittänyt erityisen ISO 22241 -standardin mukaisen helppokäyttöisen ja turvallisen annostelumekanismin, jonka ansiosta nestettä on kätevä annostella ilman läikkymistä.

Kemetyl AdBlue® 1,5 L ja 3,5 L täyttävät ISO 22241-standardin vaatimukset. ISO 22241 -standardissa määritetään muun muassa nesteen laatua, säilytystä ja annostelumekanismia koskevat vaatimukset. Standardin mukaisen AdBlue®-liuoksen on oltava erittäin laadukasta ja puhdasta. On tärkeää käyttää autossa vain standardin mukaisia tuotteita. Kaikki Kemetylin AdBlue®-tuotteet täyttävät ISO 22241-1 -standardin puhtaus- ja laatuvaatimukset.

Säilytys

Pullo on säilytettävä huolellisesti suljettuna. Pullossa ei saa säilyttää muita nesteitä. Tuote on säilytettävä 0–25 asteen lämpötilassa. Tuotetta ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa.

AdBlue®-liuoksen käsittely

Tuote on käytettävä välittömästi, kun pullo on avattu. Avattuun pulloon voi päästä epäpuhtauksia, ja sen sisältö voi saastua, mikä vaikuttaa ajoneuvon SCR-järjestelmän toimintaan. Pullot, joihin on jäänyt liuosta, on toimitettava jäteasemalle.

illustrasjon_adblue_SE