Alt du trenger å vite om AdBlue
  • Svenska
  • Suomi

Vad är AdBlue®

AdBlue® konverterar skadliga kväveoxider (NOx) från dieselavgaser till ofarligt kväve och vatten, vilket minskar utsläppen av kväveoxider med upp till 80%.

De flesta nytillverkade fordon som drivs med diesel – både tyngre fordon och personbilar – och som säljs fr.o.m. 1 januari 2015, är utrustade med SCR-teknik för att uppfylla normerna i de nya europeiska utsläppskraven (Euro 6).

SCR-tekniken använder AdBlue® för att minska utsläpp av kväveoxid i dieselfordonets avgaser.

AdBlue® är ett registrerat varumärke av Verband der Automobilindustrie (VDA).

FAQ Vanliga frågorOm din dieselbil har utformats för att möta Euro 6, är den troligtvis försedd med Selective Catalytic Reduction (SCR) teknologi. SCR teknologin minskar mängden skadliga utsläpp av kväveoxid i bilens avgaser. Teknologin fungerar med hjälp av AdBlue®. De dieselbilar som använder AdBlue®, har ett särskilt tanklock för påfyllning av AdBlue®. AdBlue® från Kemetyl passar till alla bilmodeller utrustade med SCR teknologi


AdBlue® används endast i dieselfordon. AdBlue® är inte en bränsletillsats och får inte hällas i dieseltanken. Det finns en separat AdBlue® tank på ditt fordon om ditt fordon kräver AdBlue®.


Det enklaste är att använda någon av Kemetyls 1,5 eller 3,5 liters flaskor som är speciellt utvecklade för att undvika spill. Flaskorna är försedda med en utförlig steg-för-steg guide för hur du fyller på AdBlue®.


I de nyare modellerna av dieselbilar, finns tanklocket för påfyllning av AdBlue® oftast bredvid tanklocket för påfyllning av diesel. AdBlue® tanklocket kan även finnas under motorhuven eller inne i bagageutrymmet. Läs i bilens handbok om du inte hittar tanklocket för påfyllning av AdBlue®.


En indikator på bilens instrumentbräda signalerar när föraren behöver fylla på. En normal förbrukning av AdBlue® är 1 - 1,5 liter/100 mil, men kan variera beroende på teknologin i fordonet, körstil och körförhållanden. Det är enkelt och praktiskt att fylla på AdBlue utan spill om du använder Kemetyl AdBlue 1,5 liter eller 3,5 liter.


Om AdBlue® tar slut under körning, händer inget så länge motorn är igång. När sedan föraren försöker starta bilen, går motorn inte igång innan AdBlue® fyllts på.


AdBluev skall förvaras i en en temperatur mellan 0 och 25°C och skyddas från direkt solljus. Oöppnad produkt har en hållbarhet på 18 månader från produktionsdatum. Om den förvaras korrekt och är oöppnad, kan den ha en längre hållbarhetstid.