Alt du trenger å vite om AdBlue
  • Svenska
  • Suomi

AdBlue® är en flytande lösning som används av vissa dieselmotorer med selektiv katalytisk reduktion (SCR) för att minska utsläpp av kväveoxider (NOx). AdBlue® används till dieseldrivna fordon över hela världen. SCR katalysatorn använder AdBlue® för att bryta ner sot och oförbrännt bränsle till vatten och kväve, vilket minskar utsläppen av kväveoxider med upp till 80 %.

AdBlue® är tillverkad av 32,5 % tekniskt ren urea och 67,5 % avmineraliserat vatten. Den är inte toxisk i enlighet med CLP och färglös. AdBlue® kan orsaka missfärgningar på kläder, bilklädsel eller lack om det spills. Kemetyl har därför utvecklat en flaska med en speciell applikator för påfyllning vilket gör att du undviker spill.

Kemetyl AdBlue® 1,5 och 3,5 liter uppfyller ISO 22241. ISO 22241 är en standard som specificerar krav på bl.a. kvalitet, förvaring och gränssnitt för påfyllning av vätskan. För att AdBlue® lösningen skall uppfylla ISO 22241 standarden, måste den ha hög kvalitet och renhet. Det är viktigt att endast produkter som uppfyller denna standard, används i din bil. Alla AdBlue® produkter från Kemetyl uppfyller krav på renhet och kvalitet enligt ISO 22241-1.

Förvaring

Flaskan skall förvaras tätt tillsluten. Använd inte flaskan till andra vätskor. Förvara produkten i temperaturer mellan 0°C och 25°C. Förvaras inte i direkt solljus.

AdBlue® hantering

Det är viktigt att produkten används omedelbart så fort flaskan har öppnats. När flaskan har öppnats kommer produktkvaliteten att försämras, vilket kan påverka prestandan i fordonets SCR-system. Oanvänd produkt skall därför kasseras. Flaskor med överbliven vätska skall lämnas till din lokala återvinningsstation.

illustrasjon_adblue_SE