Alt du trenger å vite om AdBlue
  • Svenska
  • Suomi

Kemetyl AdBlue® 10 liter

KEMETYL ADBLUE® PROFF 10 LITER TILL TYNGRE FORDON

Kemetyl AdBlue® 10 liter uppfyller alla krav enligt ISO 22241-1. Kemetyl AdBlue® 10 liter är framtagen för att användas till tyngre fordon. Dunken har en separat påfyllningspip, som gör det enkelt att fylla på tunga fordon.

Förvaring

Förvara produkten väl tillsluten i temperaturer mellan 0°C och 25°C. Förvaras inte i direkt solljus.

 

Om AdBlue®

AdBlue® konverterar skadliga kväveoxider (NOx) från dieselavgaser till kväve och vatten, vilket minskar utsläppen av kväveoxider med upp till 80%.

De flesta nytillverkade fordon som drivs med diesel – både tyngre fordon och personbilar – och som säljs fr.o.m. 1 januari 2015, är utrustade med SCR-teknik för att uppfylla normerna i de nya europeiska utsläppskraven (Euro 6).

SCR-tekniken använder AdBlue® för att minska utsläpp av kväveoxid i dieselfordonets avgaser.

360X240_Fremhevet_10L