Alt du trenger å vite om AdBlue
  • Svenska
  • Suomi

Kemetyl AdBlue® 3,5 liter

KEMETYL ADBLUE® 3,5 LITER TILL PERSONBILAR

Kemetyl AdBlue® 3,5 liter är speciellt framtagen för personbilsmarknaden. Kemetyl AdBlue® 3,5 liter gör det möjligt för bilisten att själv fylla på AdBlue® utan risk för spill, lukt eller tryckbildning. Applikatorn är speciellt anpassad till påfyllningsröret för AdBlue® och är försedd med en start/stopp-funktion. Start/stoppfunktionen gör det lätt att fylla AdBlue® på ett säkert sätt och utan spill.

Kemetyl AdBlue® 3,5 liter är försedd med en unik spillfri teknik. Detta gör Kemetyls lösning säker och enkel för bilägaren att hantera. Kemetyl AdBlue® 3,5 liter uppfyller ISO 22241 – en standard som listar krav på kvalitet och påfyllning av AdBlue® utan spill.

Förvaring

Förvara produkten väl tillsluten i temperaturer mellan 0°C och 25°C. Förvaras inte i direkt solljus.

 

Om AdBlue®

AdBlue® konverterar skadliga kväveoxider (NOx) från dieselavgaser till kväve och vatten, vilket minskar utsläppen av kväveoxider med upp till 80%.

De flesta nytillverkade fordon som drivs med diesel – både tyngre fordon och personbilar – och som säljs fr.o.m. 1 januari 2015, är utrustade med SCR-teknik för att uppfylla normerna i de nya europeiska utsläppskraven (Euro 6).

SCR-tekniken använder AdBlue® för att minska utsläpp av kväveoxid i dieselfordonets avgaser.

Så här använder du Kemetyl AdBlue®:

  1. Skruva in flaskan i AdBlue-tanken.
  2. Dra flaskan upp mot dig för att börja fylla.
  3. Skjut in flaskan igen för att stänga.
  4. Stötta flaskan vid påfyllning för att undvika skador på flaskan eller tankhalsen.