Alt du trenger å vite om AdBlue
  • Svenska
  • Suomi

Kemetyl AdBlue® 4,7 liter

KEMETYL ADBLUE® 4,7 LITER TILL TYNGRE FORDON, KAN ÄVEN ANVÄNDAS TILL PERSONBILAR

Kemetyl AdBlue® 4,7 liter uppfyller alla krav enligt ISO 22241-1. Kemetyl AdBlue® 4,7 liter är framtagen för att användas till tunga fordon, men kan användas till personbilar. Dunken har en integrerad påfyllningspip, vilket gör det enkelt att fylla på tunga fordon. För säker ”spillfri” påfyllning av AdBlue® i personbilar, rekommenderar vi Kemetyl AdBlue® 1,5 eller 3,5 liters flaska som har en unik påfyllningsadaptern anpassad för personbilar.

Förvaring

Förvara produkten väl tillsluten i temperaturer mellan 0°C och 25°C. Förvaras inte i direkt solljus.

 

Om AdBlue®

AdBlue® konverterar skadliga kväveoxider (NOx) från dieselavgaser till kväve och vatten, vilket minskar utsläppen av kväveoxider med upp till 80%.

De flesta nytillverkade fordon som drivs med diesel – både tyngre fordon och personbilar – och som säljs fr.o.m. 1 januari 2015, är utrustade med SCR-teknik för att uppfylla normerna i de nya europeiska utsläppskraven (Euro 6).

SCR-tekniken använder AdBlue® för att minska utsläpp av kväveoxid i dieselfordonets avgaser.

1000x1040_4,7