Alt du trenger å vite om AdBlue
  • Svenska
  • Suomi

Carix AdBlue® 1000 liter

CARIX ADBLUE® PROFF 1000 LITER TILL TUNGA FORDON

Carix AdBlue® 1000 liter uppfyller kraven enligt ISO 22241-1. Carix AdBlue® 1000 liter är framtagen för professionellt bruk.

Förvaring

Förvara produkten väl tillsluten i temperaturer mellan 0°C och 25°C. Förvaras inte i direkt solljus.

Om AdBlue®

AdBlue® konverterar skadliga kväveoxider (NOx) från dieselavgaser till kväve och vatten, vilket minskar utsläppen av kväveoxider med upp till 80%.

De flesta nytillverkade fordon som drivs med diesel – både tyngre fordon och personbilar – och som säljs fr.o.m. 1 januari 2015, är utrustade med SCR-teknik för att uppfylla normerna i de nya europeiska utsläppskraven (Euro 6).

SCR-tekniken använder AdBlue® för att minska utsläpp av kväveoxid i dieselfordonets avgaser.

1000x1040_Carix_1000L