Alt du trenger å vite om AdBlue
  • Svenska
  • Suomi

Om din dieselbil har utformats för att möta Euro 6, är den troligtvis försedd med Selektiv katalytisk reduktion (SCR). SCR katalysatorn använder AdBlue® för att minska mängden skadliga utsläpp av kväveoxid i bilens avgaser. De dieselbilar som använder AdBlue®, har ett särskilt tanklock för påfyllning av AdBlue®.

Utan AdBlue®, kommer de flesta nya fordon med dieselmotorer inte att starta eller arbeta med låg effekt. Därför bör du regelbundet se över AdBlue nivån i bilen och fylla på vid behov.

Du kommer att få meddelanden via bilens färddator om att AdBlue nivån är låg och att en påfyllning krävs. Typiska meddelanden startar ett par tusen kilometer innan det är dags att fylla på. En normal förbrukning av AdBlue® är 1 - 1,5 L/100 mil, men kan variera beroende på teknologin i fordonet, körstil och körförhållanden. Det är enkelt och praktiskt att fylla på AdBlue® utan spill om du använder Kemetyl AdBlue® 1,5 liter eller 3,5 liter. 

AdBlue® från Kemetyl passar till alla bilmodeller utrustade med SCR teknologi.

AdBlue® sprutas in i avgaserna och passerar genom SCR katalysatorn. I SCR katalysatorn omvandlas kväveoxiden i avgaserna till kväve och vatten, vilket minskar utsläppen av kväveoxider med upp till 80%.

tegning